เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนวังเหนือวิทยา