ดำเนินการแจกหน้ากากผ้า ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทุกชุมชน

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ( COVID-19)