กองสาธารณสุขฯร่วมกับผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินกิจกรรม “ตลาดสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโรค“ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ