“ล้างตลาด สะอาด ปราศจากโรค”เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ

ให้สะอาด ป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน และสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกคน