กองสาธารณสุขฯดำเนินโครงการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565   วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ลานภูมิทัศน์ริมน้ำวัง