กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 11.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักเรื่องลดการเผาป่า ผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 โรคไข้เลือกออกและโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยอายุ โดยเส้นทางการเดินขบวนเริ่มต้นจากสำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือถึงโรงพยาบาลวังเหนือ

แชร์บทความนี้