ได้รับแจ้งจากเจ้าของสวนสัตว์วังเหนือสวีทตี้ มีเศษขยะและดินโคลนไหลมาตามน้ำจากเหตุฝนตกหนัก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวโดยการเก็บขยะ
ที่ไหลมาตามน้ำและฉีดน้ำล้างดิน โคลน ข้างถนน และหน้าบ้านของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน