กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกิจกรรม 3 ข ออกเก็บขยะพลาสติกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว