เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ รพ.วังเหนือ สำนักงานสาธารณสุขวังเหนือ กศน.วังเหนือร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม”

ณ บริเวณตลาดนัดวันพุธเพื่อให้ความรู้ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับโทษและอันตรายจากการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร รวมถึงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม