กองสาธารณุขฯออกฉีดพ่นน้ำยาฆาสเชื้อป้องกันและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกที่อาจเกิดจากสัตว์ปีก ประจำปีงบฯ2564

ย่า