การจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับประชาชน ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการตลาดสดของเทศบาลตำบลวังเหนือ ล้างตลาด เพื่อความปลอดภัยและสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ผู้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจ แนะนำ และเฝ้าระวังสุขลักษณะของตลาดสดและตลาดนัดเทศบาลตำบลวังเหนือ

แชร์บทความนี้