กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” Big Cleaning Day  ตั้งแต่หน้าพระพุทธอุทธยานพระเจ้าห้าพระองค์ จนถึงสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5