นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 5