นางศรีอร คิดว่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ (อบต.วังเหนือเดิม)