นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์พัฒนา ร่วมดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณชุมชนสัมพันธ์พัฒนา