คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือมอบกระสอบให้กับชุมชนป่าเหียงพัฒนาเพื่อเพื่อทำการซ่อมแซมขอบคันลำเหมืองที่ชำรุดเนื่องจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564