นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง(ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ