เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบสิ่งของให้กับสถานที่จัดตั้ง Local Quarantine ในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ