โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ.ป่าไผ่คันทรีลอดจ์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่