?‍??‍?เทศบาลตำบลวังเหนือ?‍?

ได้รับการประสานจาก นายศิลา อยู่เป็นสุข เรื่องด้วย
ตะแกรงในตลาดชำรุด อาจทำให้มีผู้ได้รับอันตรายทาง
เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้

แก้ไขเฉพาะหน้าโดยการรื้อนำตะเเกรงรอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์ไปใส่ให้เป็นการชั่วคราวเพื่อรองบในการเเก้ไขปรับปรุงต่อไป