เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อการพัฒนาพลเรือน ประจำปี 2561