งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ติดป้ายรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563