เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดป้ายรณรงค์ ป้ายเตือนลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
+5
ณัฎฐริกา ใจดี, Tidthamon Pha และ คนอื่นๆ อีก 47 คน
ความคิดเห็น 4 รายการ
แชร์ 2 ครั้ง
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์