ออกตรวจสอบเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบและนำรถบรรทุกน้ำออกสนับสนุนกับเทศบาลบ้านตำบลใหม่

เพื่อเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร