งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมการตรวจวัดสายตา ตรวจฟันและแจกอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันสำหรับผู้สูงอายุ

 

กิจกรรมการตรวจวัดสายตา ตรวจฟันและแจกอุปก