บริการออกทำบัตรประชาชนนอกพื้นที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ

ทำบัตรประชาชนคนพิการนอกพื้นที่