ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างรายได้ให้คนพิการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

 

ถนนคนเดิน