งานพัฒนาชุมชนร่วมกับงานทะเบียนอำเภอวังเหนือ ออกทำบัตรคนพิการนอกสถานที่