ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันฯ ซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุดชุมชนแม่เฮียวที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอวังเหนือ