คณะผู้บริหาร,พนักเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือออกสำรวจจุดติดตั้งไฟกิ่งชุมชนแม่เฮียวสามัคคี