นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 กรมทางหลวง และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางร่วมกันกรณี                           มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ