ช่องทางติดต่อเทศบาลตำบลวังเหนือ

ที่อยู่

เทศบาลตำบลวังเหนือ หมู่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140

LINE ID

เว็บไซต์

เฟสบุ๊กเทศบาล

อีเมล

wangnuea@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์

สำนักปลัด

054 – 279067

กองคลัง

061 – 7921115

กองช่าง

063 – 1148615

งานพัฒนาชุมชน

054 – 279443

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

054 – 279068

ร้องเรียนร้องทุกข์

094 – 7619955

โทรสาร

054 – 332296

หรือส่งอีเมลหาเราที่นี่