นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือทำความสะอาดตลาด ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19