ด้วยเทศบาลตำบลวังเหนือ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลในตำแหน่งที่ว่างลง

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือโทร.054-279067 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล