เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง เกณฑ์การประกวดโคมลม การประกวดกระทงใหญ่พร้อมขบวน งานประเพณียี่เป็งชาววัง (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปี พ.ศ.2565