ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญฯ ประจำปี 2565

 

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง นโยบายไม่รับรองขวัญ ฯประจำปี 2566