ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้ที่สนใจ ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 18 – 26 พ.ค.65 เวลา 08.30-16.30 น.ในวันและเวลาราชการหรือโทรสอบถามได้ที่ 054-279067

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง