ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565 เพื่อทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือเพิ่มมากขึ้นจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วถึงกัน