ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง