เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน SV+AZ ของโรงพยาบาลวังเหนือวัคซีนเข็มแรก ซิโวแวค วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอวังเหนือ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนตำบลวังเหนือ เข้ารับการฉีดวัดชีนโควิด -19 Vaccine ฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1 ซิโนแวค เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวานและ โรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ ประชาชน อายุ 18 COVID-1 VACCINE วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 15.00 น. ณ หiประชoมne่ว่ากeอำเภอวังเหนeอ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง"