กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี  

เจ้าของ หรือผู้ประกอบกิจการค้า (ที่ดิน, อาคาร, บ้านเรือน, ป้าย ฯลฯ)

ที่ตั้ง และติดตั้ง หรือดำเนินการในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

^^งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง เทศบาลตำบลวังเหนือ โทร/โทรสาร  054-332296 ^^

>>>>>>>รายละเอียด คลิ๊กที่นี่