เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coved-19)
Srion Kitwong, Suneerat Khamsa และ คนอื่นๆ อีก 14 คน
แชร์ 2 ครั้ง
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์