เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลวังเหนือ โทร.061-792-1115 ในวันและเวลาราชการ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ