1.การขออาชญาบัตรสำรวจแร่

2. การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย

3. การขอร่อนแร่