ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง ฝนตก หนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ตามประกาศฉบับที่ 21 (246/2566)
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ