เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “โคอินุ” ฉบับที่ 8 ( 269/2566)
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ