เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “โนรู” ฉบับที่ 12 (259/2565)
Chirasak Meddi, Took Ka Tik และ คนอื่นๆ อีก 6 คน