เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ และนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ