เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอประชาสัมพันธ์ ท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าสู่จังหวัดลำปางเพื่อป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid -19) ต้องปฏิบัติดังนี้
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
Tidthamon Pha, ครอบครัว ดีโพธิ์รัมย์ และ คนอื่นๆ อีก 23 คน
แชร์ 4 ครั้ง
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์