เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “โนรู” ฉบับที่ 4 (251/2565)
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ